Om Norléns Agenturer

Om Norléns Agenturer

Norléns Agenturer har siden 1988 representert Søve AS og betjener distriktskontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal.

Opp til 50 års garanti bidrar sterkt til firmaets motivasjon for å finne nye balanseganger mellom utfordring og sikkerhet. Store og små skal trives i sine omgivelser, og vi ønsker å være bidragsytere til et bedre og tryggere oppvekstmiljø.

Fleksibilitet

En stor del av Søve AS sitt sortiment er basert på elementer. Dette gir gode muligheter for utbygging og tilpassing.

Våre kunder

Våre kunder er barnehager, skoler, idrettsanlegg, velforeninger, kommune, firma, boligfelt/borettslag, anleggsgartnere og entreprenører. Kort sagt alle som ønsker leke- eller parkutstyr. Vi er forhandler for lekeapparater for Søve AS i Trøndelag og Møre og Romsdal.